O společnosti

Firma Polyset s.r.o. vznikla v roce 1996. Hlavním portfoliem společnosti byl obchod s granuláty, vstřikování plastů a výroba elektroměrové desky ED05, která je zároveň certifikovaným patentem v ČR i zahraničí.

K zásadní změně došlo dne 1.1.2018, kdy společnost DK Bohemia s.r.o. koupila 100% podíl ve společnosti Polyset s.r.o. Došlo k zásadní optimalizaci výrobních procesů a přestěhování kompletní výroby do nového výrobního závodu v Kuřívodech.

V současnosti probíhá výroba na strojích DEMAG 420T, Engel 420T, Engel 175T, Engel 55T. Našimi zákazníky jsou firmy EATON a Ulbrichts Witwe GmbH (AUT).